Tuesday, May 4, 2010

နင္....

နင္...ကေ၀ ရဲ ႔ ကုိယ္ပြားလား
လူ႔ဘ၀ စိတ္ဓါတ္ခႏၵာ
ေၿခာက္ၿခားသြားေအာင္ ၿပဳစားခဲ့တယ္။

နင္...စုန္းမ ရဲ ႔ ၀ိညာဥ္လား
လ႔ူဘ၀ သိစိတ္မွတ္ညဏ္
ထံုထိုင္းသြားေအာင္ ခိုင္းေစခဲ့တယ္။

နင္...အမွန္း ရဲ ႔ ေစတမန္လား
လူ႔ဘ၀ ေသြးသားတခုလံုး
ေၿပာင္းၿပန္လည္ေအာင္ လုပ္ခဲ့ၿပန္တယ္။

နင္...မာရ္နတ္ ရဲ ႔ သမီးလား
လူ႔ဘ၀ အသက္တေခ်ာင္း
ေပ်ာက္ကြယ္သြားေအာင္ စြမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္။


ဒီးဒိုး
၀၄၊၀၅၊၂၀၁၀

No comments:

Post a Comment