Tuesday, May 4, 2010

လိုအပ္ခ်က္ (သို႔)အမွန္တကယ္

ခ်စ္သူအတြက္ အသက္ေပးလိုက္တာလား......
အမွန္ေတာ့ ခ်စ္သူ က
မင္းအသက္ရွင္လ်က္ ဘ၀ရွင္သန္ေနတာကို ၿမင္ခ်င္တာပါ....။

ႏိုင္ငံအတြက္ အသက္ေပးလိုက္တာလား....
အမွန္ေတာ့ ႏိုင္ငံ က
မင္းအသက္ရွင္လ်က္ အလုပ္အေကြ်းၿပဳတာကို ရခ်င္တာပါ....။

မိဘအတြက္ အသက္ေပးလိုက္တာလား....
အမွန္ေတာ့ မိဘ က
မင္းအသက္ရွင္လ်က္ ေကြ်းေမြးၿပဳစုတာကို လိုခ်င္တာပါ....။

အေပါင္းအသင္းတြက္ အသက္ေပးလိုက္တာလား....
အမွန္ေတာ့ ငါတို႔အားလံုး
မင္းအသက္ရွင္လ်က္ ရီေမာဟားတိုက္ေနတာကို ေတြ႔ခ်င္တာပါ....။

အမွန္တကယ္ ဘဲ သူငယ္ခ်င္း
ႏွစ္ေပါင္းတေထာင္ အသက္ရွင္မယ့္
သစ္ပင္ၾကီးတပင္ၿဖစ္ေစခ်င္တယ္..

ဒါမွလဲ
မင္းရဲ ႔
......ခ်စ္သူ
......ႏိုင္ငံ
......မိဘ
......အေပါင္းအသင္း..
အားလံုးအတြက္
အသက္ေပးေလာက္တဲ့ထိ
ေပးဆပ္စရာလိုဘူး ဆိုတာ....မင္းသိလိမ့္မယ္။


ဒီးဒိုး..
၃၀၊၀၄၊၂၀၁၀

No comments:

Post a Comment