Monday, April 5, 2010

ခြင့္ေပးပါ။

ဘာေတြဘဲ လုပ္လုပ္
ရင္ဆိုင္ေနရတဲ ့သံသယမ်က္လံုးေတြၾကားမွာ
ရွင္သန္ခြင့္ေလးေတာ့ေပးပါ...လုပ္ပိုင္ခြင့္ေလး။

ဘယ္ေလာက္ဘဲ ခ်စ္ခ်စ္
ၿပင္ဆင္စရာ ရိွခဲ့တဲ့ ကိုယ့္အခ်စ္ေတြမွာ
ၿပင္ဆင္ခြင့္ေလးေပးပါ....ၿပင္ပိုင္ခြင့္ေလး။

ဘယ္ေလာက္ဘဲ ေမ်ွာ္ေမ်ွာ္
ၿပန္မေရာက္ေတာ့မယ္ သူတေယာက္ကို
ၿမင္ေယာင္ခြင့္ေလးေတာ့ ေပးပါ...စိတ္ကူးခြင့္ေလး။

ၿဖဴစင္သန္႔ရွင္း ခ်စ္ေပါင္းမ်ားစြာ
နာမည္နဲ႔ မလိုက္ ေရတိမ္မွာ နွစ္ခဲ့ သလား..
ခ်စ္ခြင့္ေလးေပးပါ....ၿပန္ခ်စ္ခြင့္ေလးဘဲ ေပးပါ..


ဒီးဒိုး
၀၅၊၀၄၊၂၀၁၀

No comments:

Post a Comment