Thursday, March 25, 2010

အသက္ရွင္ေန ေပးပါ။

လူတို္င္း နီးပါး အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္း သည္သာမက မိမိကိုယ္ သတ္ေသ ခ်င္သည့္ ဆႏၵ နည္းမ်ားမဆို ၿဖစ္ေပၚ ဖူးေပလိမ့္မည္။ လူတိုင္း သိလ်က္္ၿဖစ္ေစ မသိလ်က္ၿဖစ္ေစ အမွားက်ဴးလြန္ ၿပီး သည့္ေနာက္ ၄င္းအမွား အၾကီးအေသးေပၚ မူတည္၍ စိတ္ဓါတ္ က်ဆင္းၿခင္း အနည္းအမ်ား ၿဖစ္ေပၚ သည္မွာ ၿငင္း၍ မရႏိုင္ပါ။ကြ်န္ေတာ္ တို႔ သိထားရမည္မွာ ထိုသို႔ အမွားမ်ား က်ဴးလြန္သည္ မွာ မိမိ တေယာက္တည္း မဟုတ္ ေၾကာင္းပင ္ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ မိမိ တစ္ဦး တည္းသာဟ ုခံစားရၿပီး မိမိ ကိုယ္ကို အဆံုးစီရင္မွ ု ၿပဳၿခင္းသည္ ဘုရား မၾကိဳက္ ေသာ အလုပ္ပင္ၿဖစ္ပါသည္။
တကယ္လို႔မ်ား သင္သည္ မိမိ ကိုယ္မိမိ စီရင္(suicide) ခ်င္ေလာက္ေအာင္ ခံစားေနရ လ်င္ တခ်က္ေလာက္ေတာ့ ၿပန္စဥ္းစားပါ အုန္းဟု သာဆိုခ်င္ပါသည္။ ကမာၻေပၚ တြင္ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူတို႔သည္ အစာႏွင့္ ေရ မရရိွ၍ အသက္ေသဆံုုးလ်က္ ရိွသည္ကို သိထားရန္လိုပါသည္။ ထို႔အတြက္ မပူပင္ရေသာ သူ သင္က ေကာင္းမြန္စြာ အသက္ရွင္ေနၿခင္း ႏွင့္ က်န္းမာေသာ ကိုယ္ခႏၶာ ပိုင္ဆိုင္ထားပါ က မိမိကိုယ္ မိမိ ဂုဏ္ယူသင့္ေပသည္။ အစာေရစာ မရ၍ ေသဆံုးရ ေသာသူထက္ စားရသူ သင္က ပို၍ ေကာင္းပါသည္။ တစ္ခါတေလ ကြ်န္ေတာ္ တို႔သည္ တေန႔ လာ ဒီဟင္း ဒီထမင္း ကို သံုးၾကိမ္ (သို႔) ႏွစ္ၾကိမ္
စားရသည္ကိုပင္ ၿငီးေငြ႔ ေနေလသည္။ တခ်ိဳ ႔ေသာ သူမ်ားသည္ ဒုကၡ ႏွင့္ ရင္နာစရာ အၿဖစ္ကို ေရွာင္ကြင္း ရန္ မိမိ ကိုယ္ကို မိမိ အဆံုးစီရင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ ခဲ့ၾကသည္။
ဤ ေရြးခ်ယ္ မွ ု လမ္းမွာ လြန္စြာမွားယြင္းေသာ ေရြးခ်ယ္မွ ုသာ ၿဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သူတုိ႔ ထင္မွတ္ မွား ခဲ့ၾကသည္ မွာ မိမိ ဘ၀သည္ လြန္စြာ ခက္ခဲ ၾကမ္းတမ္းသည၊္ မိမိ သည္သာလ်င္ အဆိုးဆံုးဘ၀ ကို ခံယူ ရရိွ ၾကသည္ ဟု ၿဖစ္ေပလိမ့္မည္။ အမွန္တကယ္ သူတို႔ မေတြး မိ ခဲ့သည္မွာ ဘယ္သူေတြဟာ ပိုက္ဆံမရိွ တဲ့ ဘ၀နဲ႔ ရပ္တည္ ေနေၾကာင္း၊မိဘ မဲ့ ဘ၀ ၌ ရပ္တည္ ေနေၾကာင္း၊ စားရ မဲ့ ေသာက္ရမဲ့ ဘ၀ ၌ ဘ၀ကို ရပ္တည္ ရွင္သန္ေနၾက ေၾကာင္း ကိုပင္ ၿဖစ္ေပလိမ့္မည္။ အေရးၾကီး ဆံုး သူတို႔ ေမ့ထား သည္က သူတို႔ ခ်စ္ေသာ သူေတြ မည္မ်ွရိွေၾကာင္း ပင္ၿဖစ္ေပသည္။
ကမာၻတြင္ ရွင္သန္ေနၾကေသာ သက္ရိွမွန္ သမ်ွတို႔၏ ဘ၀ သည္ အလြန္ ခက္ခဲစြာ ရုန္းကန္ ရွင္သန္ရပါသည္။ထို အခက္အခဲကို ရင္ဆိုင္ ခဲ့ၾကေသာ သူမ်ားသည္ ၿဖစ္ခဲ့ ၿပီးေသာ အတိတ္ ႏွင့္ ၿဖတ္သန္း ခဲ့ေသာ ဘ၀ ကို ေၿဖရွင္းရန္ မိမိကိုယ္ ကို အဆံုး(suicide) ၿခင္း ကို မေရြးခ်ယ္ မခ်ဥ္းကပ္ ခဲ့ၾကသည္ မွာ အမွန္တရားၿဖစ္ပါသည္။ မိမိ ကိုယ္ ကို သာ ကြက္ၾကည့္ေန မည့္အစား မိမိ ပတ္၀န္းက်င္ ကိုုလဲ ေသခ်ာ စဥ္းစားၾကည့္ပါက မၿပန္လမ္း ကို ေရြးခ်ယ္ လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။
ပိုက္ဆံ သည္ ဘ၀ရပ္တည္ ဖို႔ဟု အလြန္အေရးၾကီးသည္ ဟု ထင္ႏိုင္ပါသည္။ မွားသည္ဟု မဆိုေသာ္ လည္း ရာႏွုန္းၿပည္ မမွန္ပါ။ ဘ၀ ကို ပိုက္ဆံ မ်ား ႏွင့္ ေန၍ မိတ္ေဆြ မရိွေသာ ဘ၀၊ အမွန္တရား ႏွင့္ ခ်စ္ၿခင္း ေမတၱာ မရိွေသာ ေနရာတြင္ လူသည္ အသက္ရွင္ မေနခ်င္ ေလာက္ေအာင္ၿဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ အကယ္ ၍ သင္သည္ အဓိပၸါယ္မရိွေသာ မိမိ ကိုယ္ မိမိ အဆံုး စီရင္ၿခင္း(suicide) လုပ္ၿခင္း ကို ေရြးခ်ယ္ မည္ ဆိုပါက လမ္းမေပၚ ထြက္၍ ၾကည့္လိုက္ပါ အုန္း မိမိ ထက္ ဆိုေသာ သူေတြ၊ အစာ တလုတ္တြက္ ေတာင္းရမ္းေနရသူေတြ၊ ကူညီ သူမဲ့ မိဘ မဲ့ ကေလးေတြ၊ ခို ကိုးရာ မဲ့ မသန္မစြမ္းေတြ၊ ဘ၀ ကို ၾကံ့ ၾကံ့ ခံ ရင္ဆိုင္ ေနၾကတယ္ ဆိုတာ သင္သိ၍ ၄င္း လမ္းမွ ေရွာင္ဖယ္ေနႏိုင္ေပမည္။ ထို႔ ေနာက္ သင္၏ ကိုယ္စိတ္ႏွလံုး ကို ၾကံ့ခိုင္ေအာင္ ၿပင္ဆင္လိုက္ပါ အုန္းေလ။
ထိုထက္မ က လမ္းမ သို႔ မထြက္ၾကည့္ႏိုင္ လ်ွင္လဲ ခဏေလာက္ သင္ကို သင္ ၿပန္လည္ သံုးသပ္ ၾကည့္လိုက္ပါအုန္း၊ သင္ေဘးမွာ ဘယ္သူေတြ ရိွေနလဲ၊ သင္မွာ ဘာေတြ ပိုင္ဆိုင္ရာ ရိွလဲ ဆိုတာ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ အကယ္ ၍ သာ သင္ အသက္ရွဴေနေသး ရင္ၿဖင့္၊ က်န္းမာ ေနေသးရင္ၿဖင့္ သင္ေလာက္ ကံေကာင္းသူ မရိွေတာ့ ပါ။ အၿမဲ သတိရပါ ဘ၀ ဆိုတာ မလြယ္ကူဘူး ဆိုတာကို၊အေကာင္းဆံုး ေရြးခ်ယ္ မွ ု လမ္းကေတာ့ အသက္ရွင္ ေနေပးပါ၊ ရီေမာ လိုက္စမ္းပါ၊ ခ်စ္လိုက္ စမ္းပါ၊ အနား ယူဖို႔ လဲ မေမ့ေလ နဲ႔....ဒီကမာၻေပၚမွာ အေရးၾကီးဆံုး က အသက္ရွင္ေနေပးပါ။။။။ဒီးဒိုး....
၁၆.၀၃.၂၀၁၀


ၿမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္လာ သည့္ သက္တမ္း ၃၀ ေက်ာ္ သည္အထိ မိမိကိုယ္ မိမိ အဆံုး စီရင္သြားသည္ သတင္း တစ္ခါ မ်ွမၾကားဖူးပါ။ ကြ်န္ေတာ္ ဗဟုသုတ နည္း သည္လည္း ၿဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သတင္း တပုဒ္ တြင္ ၿမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ မိမိ ကိုယ္မိမိ အဆံုးစီရင္ သြားသည့္ သတင္း ဖတ္ လိုက္ ၍ ဤစာေရး ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ကြ်န္ေတာ္ ၏ ခံယူ ခ်က္ အယူအဆ သာ ၿဖစ္ပါ ေၾကာင္း။ မွားေနသည္ ေတြ႔လွ်င္ ၿပင္ေပးႏိုင္ပါ ေၾကာင္း ႏွင့္ ၿပင္ဆင္ လမ္းညြန္ေသာ မည္သူ႔ ကို မဆို အထူးေက်းဇူးတင္ရိွပါ ေၾကာင္း ေၿပာၾကားလိုပါသည္။

No comments:

Post a Comment