Saturday, March 20, 2010

မဟုတ္ေသးဘူး

ဆန္းေတာ့မဆန္းဘူး
ဒါေပမယ့္
ၾကားၾကားရတိုင္း အံ့ၾသလို႔ မဆံုးဘူး။

စဥ္းစဥ္းစားတုိင္း
စိမ္းစိမ္းစိုတဲ့ တိုင္းၿပည္
နီနီရဲ ခ်ယ္သခဲ့ၿပီ။

ဟိုလမ္းမထက္
ဒီၿမစ္ကမ္းေတြနဲ႔
ေခ်ာင္းလက္တက္ပါ
ဘုရားေစတီ
လက္၀ါးကားတုိင္
ၿပိဳၿပိဳလဲၿပီ။

ဆန္းေတာ့မဆန္းဘူး
ဒါေပမယ့္
ၾကားၾကားရတိုင္း အံ့ၾသလို႔ မဆံုးဘူး။

ဟုတ္ေသးပါဘူး.။

ဒီးဒိုး။
၁၂၊၀၉၊၂၀၁၀။

No comments:

Post a Comment