Saturday, December 12, 2009

တူညီၿခင္း ရဲ. တ ဖက္မွာ...(သို.) ခ်စ္ ေသာ အေမ

၉ လ လြယ္ ၁၀ လ ဖြား သား ကုိ ေမြး ဖြား သန္.စင္ ေတာ့ အ ၿဖဴ ေရာင္ အ ႏွီး နဲ. ရစ္ ပတ္ လို. ေဘး ကင္း လံု ၿခံဳ ေစ ခဲ့ တယ္ မ ဟုတ္ လား အ ေမ ရယ္.......တတ္ လြန္း သိ လြန္း လို. ေၿပာ တာ မ ဟုတ္ ပါ ဘူး......ေမြး ကင္း စ က ေလး ငယ္ ကို အ ၿဖဴ ေရာင္ အ ႏွီး နဲ. ရစ္ ပတ္ တာ ၿမင္ ေတာ့ အ ေမ လဲ ကြ်န္ ေတာ့ ကို ဒီ လို ဘဲ ေႏြးေထြးေစ ခဲ့ မယ္ လို. ယံု ၾကည္ လို. ပါ အ ေမ.......

က ေလး ငယ္ ကို သူ.ေမ နို.ခ်ိဳ တိုက္ ေကၽႊး ေတာ့.....အ ေမ လဲ သား ရဲ. ဆာ ေလာင္ မွု. ကို ကင္း ေစ ေၾကာင္း အ ေမ့ ရင္ ၿဖစ္ ၿဖဴ ေရာင္ အ သက္ ေတြ တိုက္ ေကၽႊး ခဲ့ မွာ မ လဲြ ပါ ဘဲ မ ဟုတ္ ပါ လား အေမ...............

ဟိုး ငယ္ ငယ္ က........
အ ေမ ေၿပာ ၿပ ခဲ့ တဲ့ အ ၿဖဴ ေရာင္ အ ေၾကာင္း......
သန္.ရွင္း ၿခင္း ရဲ. န မိတ္ ပံု.......
ေအး ၿမ ၿခင္း ရဲ. အ တိတ္......
တည္ ၾကည္ တဲ့ အ ဓိ ပၸါယ္.......ေတြ အ ေမ ေၿပာ ၿပ ေတာ့ သား နား လည္ သ လ ိုလို နဲ. အ မွန္ တ ကယ္ ေတာ့ သား နား မ လည္ ခဲ့ ပါ ဘူး အ ေမ ..........

ေက်ာင္း တက္ ခါ စ ေက်ာင္း အ ကၤ် ီ အ ၿဖဴ ေရာင္ ကို မီး ပူ ေကာ့ ေန ေအာင္ တိုက္ ၿပီး ၀တ္ ခိုင္း ေတာ့ သား ရွက္ လို. ပါ အ ေမ..
အ ေမ့ ရဲ. ေမွ်ာ္ လင့္ ခ်က္ အ နာ ဂတ္ ရဲ. သား..........
အ ေမ့ ရဲ. လင္း ေရာင္ ၿခည္....
အ ေမ့ နား မွာ အ ၿမဲ ရွိ မယ့္ သား.....
အ ၿဖဴ ေရာင္ ၀တ္ ရုံ ၀တ္ ကို ၀တ္ ၿပီး ဘု ရား အ ေၾကာင္း တ ရား အ ေၾကာင္း ေဟာ ေၿပာ မယ့္ သား.........အ ၿဖဴ ေရာင္ နဲ. သား သိပ္ လိုက္ တာ ဘဲ လို. ေၿပာ တဲ့ အ ေမ.....ဒီ အ သား မဲ တဲ့ သား ကို အ ၿဖဴ ေရာင္ ေတြ ဘဲ ဆင္ တဲ့ အ ေမ.......အ ၿဖဴ ေရာင္ ေတြ ထဲ က အ ေမ့ ကို သား သ တိ ရ လို. ပါ အ ေမ....

ဒီ လို နဲ. လူ ရယ္ လို. ၿဖစ္ လာ လို. ေပါင္း တတ္ သင္း တတ္ လာ ေတာ့ သား ေလ အၿဖဴ ေရာင္ ေတြ နဲ. တ ရင္း တ ႏွီး ပါ ဘဲ.......အ ေမ.....ဒါ ေပ မယ့္ သား ရင္း ႏွီး တဲ့ အ ၿဖဴ ေရာင္ ေတြ က အ ေမ ႏွစ္ သက္ တဲ့ အ ၿဖဴ ေရာင္ ၿဖစ္ မွ ၿဖစ္ ပါ ေလ စ..............
အ ၿဖဴ ေရာင္ စီး က ရက္ ရဲ. မီး ခိုး ေတြ ကို အ ရွူိက္ မက္ မက္ ရွူ ရွုိက္ ရင္း အ ေမ ေၿပာ တဲ့ အ ၿဖဴ ေရာင္ ရဲ. အ ဓိပၸါယ္ အ ေၾကာင္း...အ ၿဖဴ ေရာင္ ၀တ္ ရုံ ၀တ္ တဲ့ ဘုန္း ေတာ္ ၾကီး ေတြ အ ေၾကာင္း သား နား ေထာင္ ခဲ့ ဘူး တယ္ ေနာ္ အ ေမ...ဒီ ေဆး လိပ္ မီး ခိုး ေငြ. ေတြ ကို ရွဳ ရိွူက္ ရင္း အ ေမ့ အ ေၾကာင္း......အ ေမ ေၿပာ တဲ့ အ ၿဖဴ ေရာင္ ရဲ. အ ဓိ ပၸါယ္ ေတြ အ ေၾကာင္း.....အ ၿဖဴ ေရာင္ ၀တ္ ရုံ ၀တ္ တဲ့ ဘုန္း ေတာ္ ၾကီး အ ေၾကာင္း သား စဥ္း စား ခဲ့ ဖူး....သ တိ ရ ခဲ့ ဖူး ပါ တယ္ အ ေမ.....

တ စ စ နဲ. လူ လား ေၿမာက္ လာ ေတာ့ မ်ား ၿပား လွ တဲ့ အ ေပါင္း အ သင္း ေတြ ၾကား လူ ရာ ၀င္ ေအာင္ လို. ေၿပာ ရ မ လား....အ ၿဖဴ ေရာင္ စီး က ရက္ သာ မ က အ ၿဖဴ ေရာင္ ေသ ရည္ ေတြ ပါ ေသာက္ သံုး လာ ခဲ့ ၿပီ အ ေမ....ေနာက္ ဆံုး အ ရက္ ရဲ. ေက်း ကၽႊန္ ဘ၀...တား မ ရ တဲ့ အ ဆံုး အ ေပါ စား အ ရက္ ကို ၿဖတ္ လို. အ ေကာင္း စား အ ရက္ နီ နီ ကို တ ေန. နည္း နည္း ေသာက္ ပါ လား သား ရယ္ လို. ေၿပာ ေတာ့ အ ေမ့ မ်က္ ၀န္း မွာ ၾကည္ လဲ့ သန္. စင္ တဲ့ မ်က္ ရည္ ေတြ သား ေတြ. ဖူး ပါ တယ္ အ ေမ........ဒါ ေပ မယ့္ ဇြတ္ တ ရြတ္ နိုင္ တဲ့ သား ေစ်း ေပါတဲ့ အ ၿဖဴ ေရာင္ အ ရက္ နဲ.ခ ရီး ဆက္ ခဲ့ တယ္ ေလ...အဲ ဒီ အခ်ိန္ ထိ အ ေမ့ ရဲ. ဆံုး မ သံ ေတြ မူး ယစ္ ရီ ေ၀ တဲ့ အ သိ ညဏ္ ၾကား က မွတ္ မိ ေန စဲ ပါ အ ေမ......

အ ေတာင္ အ လက္ စံု လို. ဟိုး အ ေ၀း ကို ၿပန္ မယ္ လုပ္ ေတာ့ အ ေမ့ မ်က္ ၀န္း မွာ ၿဖဴ စင္ သန္.ရွင္း တဲ့ မ်က္ ရည္ ေတြ နဲ. ဒီ ၾကီး ေကာင္ ၾကီး မား သား ကို စိတ္ မ ခ် ၿခင္း ေတြ နဲ. လိမၼာ ေစ ေၾကာင္း တ ဖြ ဖြ မွာ လို......အ ၿဖဴ ေရာင္ ပစၥည္း ေတြ နဲ. ေ၀း ေ၀း ေန ဖို.မွာ လို မဆံုး ခဲ့ ဘူး ေနာ္ အ ေမ......

အ ေမ နဲ. အ ေ၀း မွာ....အေမ ေၿပာ တဲ့ အ ၿဖဴ ေရာင္ ေတြ အ ေၾကာင္း.....အ ၿဖဴ ေရာင္ ၀တ္ ၿပီး ဘုရား ရဲ. ေဒသ နာ ေတြ ေဟာ ေၿပာ တဲ့ ဘုန္း ေတာ္ ၾကီး အ ေၾကာင္း မၾကား ရ ေတာ့ ေပ မယ့္ သား က ေတာ့ အ ၿဖဴ ေရာင္ ေတြ နဲ ့ မ ကင္း ခဲ့ ပါ ဘူး အေမ......အ ေမ့ ရဲ. ဘုရား ရွိခိုး သံ ေတြ တိတ္ ဆိတ္ သြာ မွာ မဟုတ္ သလို....သား ဟာ လည္း အ ၿဖဴ ေရာင္ ပစၥည္း ေတြ နဲ. ၀ုန္းဒိုင္း ၾကဲ ေန ခဲ့ တာ ေလ.....

ေငြ ေၾကး ကို အ ေ၀း မွာ ေန တဲ့ သား မ်က္ ႏွာ မ ငယ္ ေစ ဖို. ႏွီး မ်ိဳး စံု နဲ. အေမ ဖန္း တီး ေပး ခဲ့ တယ္ သလို....သား ရဲ. အၿဖဴ ေရာင္ လိမ္ ညာ ေတာင္း ခံ တဲ့ ေငြ ေၾကး ကို လည္း သိ သိ နဲ. လိမၼာ ေစ ေၾကာင္း တ ဖြ ဖြ ေၿပာရင္း ပို. ေပး ခဲ့ တယ္ ေနာ္ အေမ.....ဒီ လို ၿပီး ၿပည့္ စံု ၿခင္း ရ ဲ.ေနာက္ မွာ ေနာက္ ထပ္ အ ၿဖဳ ေရာင္ တစ္ ခု သား ဘ၀ ထဲ ကို စိုး မိုး ၀င္ ေရာက္ လာ ခဲ့ ၿပန္ တယ္ အေမ......

အဲဒီ အ ၿဖဴ ေရာင္ အ မွုန္.ေတြ ကို မီး ရွို. ရွဳ ရွဳိက္ ရင္း အ ၿဖဳ ေရာင္ တိုင္း ၿပည္ မွာ သား အား လံုး ကို ေမ့ ေန ခဲ့ ဖူး တယ္ အေမ...သား အဲ လို ေပ်ာ္ ေန မယ့္ အ ခ်ိန္ အ ေမ့ မ်က္ ၀န္း မွာ သား အ တြက္ စိုး ရိမ္ စိတ္ ေတြ နဲ. သန္.စင္ တဲ့ မ်က္ ရည္ ေတြ စီး က် ေန မယ္ လို. သား တ ကယ္ မ ေတြး မိ ခဲ့ တာ အ မွန္ ပါ ဘဲ အ ေမ..............အ ၿဖဴ ေရာင္ ေတြ ရဲ. သေဘာ တ ရား....အဓိပၸါယ္သာ ေရေရ ရာ ရာ မ သိ ေပ မယ့္ အ ၿဖဴ ေရာင္ ပစၥည္း ေတြ ရဲ. အ ရာ သာ..အ ေတြ. အ ထိ ကို ေတာ့ သား ေကာင္း ေကာင္း သိ လို. မ ပတ္ သက္ ဘဲ မ ေန နိုင္ ခဲ့ ဘူး အေမ.....

အ ၿဖဴ ေရာင္ အမွုန္. ေတြ ရွဳ ရွိူက္ တာ အား မရ လို. အ ေမ ခ်စ္တဲ့ သား နဲ. တ ကိုယ္ တည္း ၿဖစ္ ေအာင္ သားရဲ. ေသြး ေၾကာ ထဲ ထိုး သြင္း ခဲ့ ၿပီ အ ေမ....ဒီ အ ခ်ိန္ မွာ မ ၿဖစ္ နိုင္ ေတာ့ တဲ့ သား ..... အ ၿဖဴ ေရာင္ ၀တ္ တဲ့ ဘုန္း ေတာ္ ၾကီး အ ေၾကာင္း မ ေၿပာ ေတာ့ ေပ မယ့္.......ၿဖဴ စင္ တဲ့ ေမတၱာ ရွင္ ခရစ္ ေတာ္ အ ေၾကာင္း အ ေမ ေၿပာ ၿပ ရွင္း ၿပ ခဲ့ ေသး တယ္ ေနာ္ အ ေမ.....အ ေမ ေၿပာ တာ ေတြ သား သိ သ လို လို နဲ. အ သိ ေခါက္ ခက္ အ ၀င္ နက္.......သား ကဥပကၡာ ၿပဳ ခဲ့ တယ္................

ၿဖဴ စင္ တဲ့ ေမတၱာ ရွင္ ခရစ္ ေတာ္ ဟာ အ ၿပစ္ ေတြ ခြင့္ လြတ္ တဲ့ အ ေၾကာင္း...သူ ဆီ သြား လို. ၀န္ ခ် ေတာင္း ပန္ ကာ ဘ၀ ဆက္ ဖို. သား ကို လည္း ဒီ အ ၿဖဴ ေရာင္ ပစၥည္း ေတြ နဲ. ၿဖတ္ လို. အ ေမ့ ဆီ ၿပန္ လာ ဖို. အ ေမ ေၿပာ တုန္း က သား အ မွတ္ တ မဲ့ ပါ ဘဲ အ ေမ.....
သား မွာ ခြင့္ လြတ္ မယ့္ အ ေမ ရိွ တယ္...အ ၿပစ္ ခြင့္ လြတ္ ၿပီး အ ခြင့္ ခ်မ္း သာ ေပး မယ္ ခရစ္ ေတာ္ ရွိတယ္.......ဒါ ေပ မယ့္
ပတ္ ၀န္း က်င္ နဲ. လူ. အ သိုင္း အ ၀ိုင္း က ခြင့္ လြတ္ နိုင္ တဲ့ အ ဆံုး မွာ ေတာ့.......ဘယ္ သူ မွ မ ၀တ္ ဆင္ ခ်င္ တဲ့ အ ၿဖဴ ေရာင္ ထက္ ေအာက္ ကို သား ၀တ္ ဆင္ ခဲ့ ရ ၿပီ အ ေမ....အၿဖဴ ေရာင္ ပစၥည္း ေတြ ေၾကာင့္ မဲ ညစ္ ခဲ့ ရ တဲ့ ဘ၀ ကို ေခြ်း နဲ. ေလွ်ာ္ ဖြပ္ ရ မယ္ တဲ့ ေလ.. အ ေမ....................
ဒီ အ ၿဖဴ ေရာင္ ထက္ ေအာက္ ကို ၀တ္ ဆင္ ရ ေတာ့ သား အ ေမ့ ကို သ တိ ရ တယ္ အ ေမ ရယ္......ဒါ ေပ မယ့္ သား၀တ္ ဆင္ တဲ့ ထက္ ေအာက္ အ ၿဖဴ ေရာင္ ဟာ.....အၿဖဴ ေရာင္ ၀တ္ ရံုနဲ. ေတာ့ လား လာ း မွ မ သက္ ဆိုင္ တဲ့ အ တြက္ အေမ့ သား ကို မ ၿမင္ ေစ ခ်င္ ပါ ဘူး အေမ........

အေမ ၾကိဳက္ တဲ့ အၿဖဴ ေရာင္ ေတြ နဲ. သား ရွင္ သန္ ပတ္ သက္ ခဲ့ ပါ တယ္ အေမ ....အေမ ေၿပာတဲ့ အ ၿဖဴ.......သား ပတ္ သက္ ခဲ့ တဲ့ အ ၿဖဴ ဘာ ေတြ ကဲြ ၿပား လို. ဘာ ေတြ ၿခား နား လည္း ဆို တာ သား မ သိ တာ...သားရဲ. မိုက္ မဲ မူ. ပါ ဘဲ အေမ....

""အေမ.....X'Mass ေရာက္ ေတာ့ မယ္ ေနာ္ အေမ............"""ဒီးဒီုး
၀၆.၁၂.၂၀၀၉

No comments:

Post a Comment